RTG

PANTOGRAM – Zobacz to co niewidoczne dla oka

 

Wiele chorób przebiega bez objawów przez wiele lat, zdjęcie pantomograficzne uwidacznia chorobę zanim ją poczujesz.

Zdjęcie pantomograficzne to zdjęcie wszystkich zębów i okolicznych struktur. Wykonuje się je zamiast kilku zdjęć pojedynczych zębów.

Stanowi rutynowe badanie przed podjęciem leczenia z zakresu niemal wszystkich dziedzin stomatologii. Dzięki niemu Twój lekarz będzie mógł prawidłowo i precyzyjnie zdiagnozować i zaplanować dalsze leczenie Twoich zębów

Zdjęcie pokazuje co było przed, w trakcie i po leczeniu, stanowi dokumentację postępów leczenia.

Poprzez użycie nowoczesnego sprzętu cyfrowego Kodak 8000 oszczędziliśmy czas wykonywania badania oraz zmniejszyliśmy dawkę promieniowania kilkukrotnie, nie jest ona większa niż lot samolotem czy kilkugodzinne siedzenie przed telewizorem.

Wynik badania pokazuje się na ekranie monitora, istnieje możliwość obróbki zdjęcia, dzięki czemu lekarz może precyzyjnie i wyraźnie obejrzeć interesujący go rejon.

© 2021 DenticalCenter.pl

Back to top